Dịch vụ ngẩu nhiên

Hồ sơ thay đổi tên, ngành nghề, địa chỉ trụ sở

Hồ sơ thay đổi tên, ngành nghề, địa chỉ trụ sở

THÀNH VIÊN CÔNG TY STT LOẠI HỒ SƠ QUY TRÌNH, NỘI DUNG THỰC HIỆN THỜI HẠN 1 Thay đổi tên doanh nghiệp Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp... Xem thêm

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Kính chào quý khách hàng! Lời đầu tiên, chúng tôi – Công ty  TNHH dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp và kế toán Nhân Trí xin gửi lời chào và lời chúc... Xem thêm

Số người online

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp - Thay Đổi Giấy Phép Kinh Doanh - Xin Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh - Dịch Vụ Kế Toán

Hồ sơ thay đổi tên, ngành nghề, địa chỉ trụ sở

THÀNH VIÊN CÔNG TY

STT LOẠI HỒ SƠ QUY TRÌNH, NỘI DUNG THỰC HIỆN THỜI HẠN
1 Thay đổi tên doanh nghiệp Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp lên Phòng đăng ký kinh doanh:

v Doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ gồm:

1/ Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp

2/ Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp

3/ Giấy ủy quyền

v Công ty TNHH một thành viên có cá nhân là chủ sở hữu

Hồ sơ gồm:

1/ Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp

2/ Quyết định của chủ sở hữu

3/ Điều lệ mới

4/ Giấy ủy quyền

v Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ gồm:

1/ Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp

2/ Biên bản họp của hội đồng thành viên

3/ Quyết định của hội đồng thành viên

4/ Điều lệ mới

5/ Giấy ủy quyền

v Công ty cổ phần:

Hồ sơ gồm:

1/ Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp

2/ Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông

3/ Quyết định của đại hội đồng cổ đông

4/ Điều lệ mới

5/ Giấy ủy quyền

( Căn cứ theo quy định tại Điều 31, Điều 32 LDN 2014)

Bước 2: Nộp thông báo mẫu dấu sau khi đổi tên doanh nghiệp ( Đăng ký trực tuyến)

Hồ sơ bao gồm:

1/ Thông báo thay đổi mẫu dấu

2/ Giấy ủy quyền

 

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

( Điều 27 LDN 2014 và Điều 28 NĐ 78/2015/NĐ-CP)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

2 Thay đổi ngành nghề Nộp hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp lên Phòng đăng ký kinh doanh:

v Doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ gồm:

1/ Thông báo thay đổi ngành nghề của doanh nghiệp

2/ Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp

3/ Giấy ủy quyền

v Công ty TNHH một thành viên có cá nhân là chủ sở hữu

Hồ sơ gồm:

1/ Thông báo thay đổi ngành nghề của doanh nghiệp

2/ Quyết định của chủ sở hữu

3/ Điều lệ mới

4/ Giấy ủy quyền

v Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ gồm:

1/ Thông báo thay đổi ngành nghề của doanh nghiệp

2/ Biên bản họp của hội đồng thành viên

3/ Quyết định của hội đồng thành viên

4/ Điều lệ mới

5/ Giấy ủy quyền

v Công ty cổ phần:

Hồ sơ gồm:

1/ Thông báo thay đổi ngành nghề của doanh nghiệp

2/ Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông

3/ Quyết định của đại hội đồng cổ đông

4/ Điều lệ mới

5/ Giấy ủy quyền

( Căn cứ theo quy định tại Điều 31, Điều 32 LDN 2014)

 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

( Điều 27 LDN 2014 và Điều 28 NĐ 78/2015/NĐ-CP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp lên Phòng đăng ký kinh doanh:

v Doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ gồm:

1/ Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp

2/ Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp

3/ Giấy ủy quyền

v Công ty TNHH một thành viên có cá nhân là chủ sở hữu

Hồ sơ gồm:

1/ Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp

2/ Quyết định của chủ sở hữu

3/ Điều lệ mới

4/ Giấy ủy quyền

v Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ gồm:

1/ Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp

2/ Biên bản họp của hội đồng thành viên

3/ Quyết định của hội đồng thành viên

4/ Điều lệ mới

5/ Giấy ủy quyền

v Công ty cổ phần:

Hồ sơ gồm:

1/ Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp

2/ Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông

3/ Quyết định của đại hội đồng cổ đông

4/ Điều lệ mới

5/ Giấy ủy quyền

( Căn cứ theo quy định tại Điều 31, Điều 32 LDN 2014)

Bước 2: Nộp thông báo mẫu dấu sau khi đổi tên doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ chuyển quận hoặc từ tỉnh lên thành phố ( Đăng ký trực tuyến)

Hồ sơ bao gồm:

1/ Thông báo thay đổi mẫu dấu

2/ Giấy ủy quyền

 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

( Điều 27 LDN 2014 và Điều 28 NĐ 78/2015/NĐ-CP)

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

4 Thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập công ty Nộp hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp lên Phòng đăng ký kinh doanh

v Doanh nghiệp tư nhân:

Hồ sơ bao gồm:

1/ Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp

2/ Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

3/ Quyết định của chủ sở hữu

4/ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

5/ Giấy ủy quyền

v Công ty TNHH một thành viên có cá nhân là chủ sở hữu

Hồ sơ bao gồm:

1/ Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp

2/ Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

3/ Quyết định của chủ sở hữu

4/ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

5/ Giấy ủy quyền

v Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ bao gồm:

1/ Thông báo thay đổi thành viên công ty

2/ Biên bản họp của hội đồng thanh viên

3/ Quyết định của hội đồng thành viên

4/ Giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên mới

5/ Danh sách thành viên công ty sau khi thay đổi

6/ Điều lệ mới

7/ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

8/ Giấy ủy quyền

v Công ty cổ phần

Hồ sơ bao gồm:

1/ Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập

2/ Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông

3/ Quyết định của đại hội đồng cổ đông

4/ Danh sách cổ đông sau khi thay đổi

5/ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

6/ Điều lệ mới

7/ Giấy ủy quyền

 

 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

( Điều 27 LDN 2014 và Điều 28 NĐ 78/2015/NĐ-CP)

 

 CÔNG TY TNHH & DỊCH VỤ NHÂN TRÍ
Địa chỉ:70/2/7 Đô Đốc Long – Tân Quý – Tân Phú – TP.HCM
Hotline: 0938 761 521
Phone: 0963 735 563
Email: dvthanhlapcty@gmail.com

KHÔNG NGẠI XA CÓ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN VÀ NHẬN HỒ SƠ TẬN NƠI

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH NHÂN TRÍ

Địa chỉ: 70/2/7 Đô Đốc Long - Tân Quý - Tân Phú - TP.HCM

SĐT: 0938 761 521 – 0963 735 563

Email: dvthanhlapcty@gmail.com

DMCA.com Protection Status
error: Content is protected !!